Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Для громадськості  >  Консультації з громадськістю  >  Електронні консультації з громадськістю  >  Громадське обговорення проєкту Концепції Державної цільової програми розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною»   >  11/05/2021 11:38:09

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проєкт Концепції Державної цільової програми розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною» (далі – проєкт Концепції).

Проект Концепції розроблено з метою створення умов для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, посилення конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку.

Проєкт Концепції передбачає аналіз конкурентоспроможності України у світі, на основі критеріїв міжнародного рейтингу конкурентоспроможності для подорожей та туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Index).
З огляду на категорії та їх структурні компоненти, пропонується визначити пріоритетні для цільової програми цілі, на досягнення яких будуть спрямовані заходи державної політики.

Досягнення визначених у проекті Концепції цілей дозволить забезпечити підвищення індексу конкурентоспроможності України в сфері подорожей та туризму шляхом покращення її балу по кожній з категорій: сприятливе середовище, політика в галузі подорожей та туризму і сприятливі умови, інфраструктура, культурні та природні ресурси.

В свою чергу, такі зміни будуть мати своїм наслідком наступне:
- збільшення кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, зокрема іноземців;
- підвищення рівня валового внутрішнього продукту, та, зокрема, збільшення частки туристичної сфери в структурі ВВП;
- збільшення обсягу наданих туристичних послуг та створення нових робочих місць в туристичній та суміжних сферах;
- розбудова туристичної інфраструктури та створення сприятливих умов для подальшого розвитку інфраструктури навколо туристичних магнітів;
- збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності;
- підвищення ефективності управління туристичною сферою в регіонах;
- розвиток малого та середнього бізнесу в галузі, залучення інновацій в туризм, створення умов для розвитку ділового туризму;
- підвищення обізнаності потенційних туристів (як внутрішніх так і в’їзних) про регіональні туристичні магніти, туристичну привабливість України в цілому.

Зауваження і пропозиції до проєкту Концепції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до 23 квітня 2021 року включно в письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України: м. Київ, вул. І. Франка, 19 або на електронну пошту [email protected]

Відповідальна особа за проведення консультацій – Прокопчук Сергій, керівник експертної групи з розвитку внутрішнього туризму директорату туризму, електронна пошта [email protected]

Результати консультацій з громадськістю будуть розміщені на офіційному вебсайті МКІП.

Проєкт додається

Звіт