Міністерство інформаційної політики України


Закон України «Про культуру» 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» від 6 лютого 2019 р. № 72 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» від 12 грудня 2011 р. № 1271 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 


Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами» від 23 січня 2019 р. № 27-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» від 23 березня 2016 р. № 219-р 

Наказ МКІП від 01.03.2023 № 96 "Про утворення тимчасової робочої групи з питань створення Національної електронної бібліотеки України"

Наказ Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 року № 745 


Наказ Міністерства культури України «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності» від 15 жовтня 2013 року № 983 

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек» від 12.12.2012 №1398

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження форм звітності №6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України», №80-а-рвк «Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек» та Інструкцій щодо їх заповнення» від 05.12.2007 № 75

Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» від 05.05.1999 № 275 

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» від 03.04.2007 № 22 


ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту № 80-а-рвк «Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек» Міністерство культури і туризму України від 05.12.2007 № 75 

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України» Міністерство культури і туризму України від 05.12.2007 N 75 

 Адреса цієї сторінки: http://mkip.gov.ua/content/normativnopravova-baza-4.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове