Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Про міністерство  >  Інформація про бюджет  >  2020 рік  >  Оцінки ефективності бюджетних програм   >  01/07/2021 14:03:31

3801700 0320 Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надхвичайної ситуації у будівлі Національного художнього музею України

3801010 0830 Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики

3806010 0823 Керівництво та управління у сфері кінематографії

3802010 0830 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

3809010 0829 Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті

3809020 0829 Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті

3803010 0829 Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті

3802130 0850 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі

3802050 0830 Ф інансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

3802080 0830 Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

3802020 0840 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

3802040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3801280 0829 Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури

3802050 0830 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

3802080 0830 Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

3802020 0840 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

3802040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3801180 0823 Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

3801170 0829 Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

3801320 0829 Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв'язку х дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

381030 0850 Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

3801050 "0921 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти"

3801490 "0827 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках"

3801190 "0824 Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів"

3801070 "0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів"

3801100 "0829 Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта”

3801160 "0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти"

3801020 "0830 Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України"

3806030 "0823 Державна підтримка кінематографії"

3801140 "0829 Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів"

3801120 "Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій"

3806060 "0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії"

3801130 "0829 Державна підтримка діячів культури і мистецтва"

3801110 "Фінансова підтримка національних театрів"

3801480 "0829 Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3801560 "0829 Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі"