Міністерство інформаційної політики України


ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ОДЕРЖАННЯ У 2022 РОЦІ ЩОРІЧНИХ ГРАНТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ МОЛОДИМИ ДІЯЧАМИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурс претендентів на одержання у 2022 році щорічних грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.

Для одержання гранту претенденти віком від 14 до 35 роківна момент подачі заявки з 01 вересня до 01 листопада року 2021 року подають до МКІП заявку, до якої додаються:

кошторис творчого проекту на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва;

копія паспорта;

інформаційна довідка про головних виконавців проекту, у якій зазначаються: біографічні дані та інформація про творчу діяльність претендента (участь у мистецьких заходах, фото, CD-DVD, буклети, афіші, програми, програмки, відзнаки, нагороди, зразки літературної творчості), рекомендації щодо підтримки творчого проекту (не менше двох); 

гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу), яке зобов’язується забезпечити реалізацію творчого проекту.

Форма заявки та кошторису додаються. Довідки, рекомендації, гарантийний лист підприємства (установи, організації, закладу) заповнюються у вільній формі.

Документи, що не відповідають цим вимогам, до розгляду Експертними комісіями не приймаються.

Прийом заявок за встановленою формою здійснюється з 01 вересня до 01 листопада 2021 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Гринченка, 1.

email:

[email protected] – для митців у сфері образотворчого мистецтва;

[email protected]– для митців у сфері театрального мистецтва;

[email protected] – для митців у сфері музичного мистецтва;

[email protected] – для молодих письменників;

[email protected] – для майстрів народного мистецтва;

[email protected] - для діячів у сфері циркового мистецтва.

 

 

Додаткова інформація за телефоном 202 13 90

 

    1. Заявка

 на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України

молодими діячами у галузі культури і мистецтва

 

 

Мистецький напрям_____________________________________________________

Назва творчого проекту________________________________________________

Претендент_____________________________________________________________
                       (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактні телефони)

_______________________________________________________________________

Підприємство (установа, організація, заклад), що забезпечує реалізацію творчого проекту______________________________________________________

________________________________________________________________________________
      (найменування юридичної особи, з якою співпрацює претендент, її місцезнаходження) 

____________________________________________________________________

Поштова адреса ________________________________________________________
Телефон  ____________,  факс ___________________, e-mail ____________________________

Найуспішніші мистецькі акції, здійснені претендентом

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Стислий опис творчого проекту:

тема ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
мета ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Цільова аудиторія ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Обґрунтування актуальності тематики творчого проекту та очікувані результати його реалізації _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Способи здійснення (етапи реалізації творчого проекту)  ____________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Строки реалізації творчого проекту______________________________________
____________________________________________________________________
Місце реалізації творчого проекту  ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позабюджетні джерела фінансування_____________________________________
                              

 

 

 

 

 

 

Претендент                                __________                       ____________________

                                                       (підпис)                             (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

«____»  ______________20___ року

 Кошторис

творчого проекту на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва

 

Мистецький напрям_____________________________________________________

Назва творчого проекту__________________________________________________

Претендент_____________________________________________________________
                                     (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактні телефони)

________________________________________________________________________________________________
Сума очікуваного гранту  _______________________________________________

Витрати, необхідні для реалізації творчого проекту (відповідно до мистецького напряму)*_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                           (залучення інших працівників (у разі потреби))

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(оренда технічного обладнання (у разі потреби))

________________________________________________________________________________
                                                                                              

_______________________________________________________________________________________________
(придбання художніх та інших матеріалів, сценічних конструкцій, монтаж-демонтаж ____________________________________________________________________
 виставок, розробка веб-сайту тощо)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(виготовлення костюмів, одягу, оренда художньо-декоративного оформлення,
________________________________________________________________________________
сценічного обладнання тощо (у разі потреби))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
 

______________________________________________________________________
(послуги з надання приміщення (у разі потреби))

____________________________________________________________________
(поліграфічні послуги (у разі потреби))

____________________________________________________________________
(транспортні витрати (у разі потреби))

____________________________________________________________________
(інші витрати)

_______________________________________________________________________________

 

Усього    ______________________________________________________________

 

 

 

Керівник підприємства                          ______                      _____________________
 
(установи, організації, закладу,                      (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)
що забезпечує  реалізацію 

творчого проекту)        

                                     М. П.  (за наявності)

 

                                                        

Головний бухгалтер підприємства         ________             ____________________
 (установи, організації, закладу,                          (підпис)                (прізвище, ім’я, по батькові)
що забезпечує реалізацію 

творчого проекту)

 

                                                                                                                           

Виконавець проекту – претендент                                     _____________________
                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 «_____»____________ 20____ року

 

 

 

* Статті кошторису заповнюються відповідно до потреб реалізації та створення творчого проекту.Адреса цієї сторінки: http://mkip.gov.ua/content/ogoloshuetsya-konkurs-na-oderzhannya-u-2022-roci-shchorichnih-grantiv-prezidenta-ukraini-molodim-diyachami-u-galuzi-kulturi.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове