Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Діяльність  >  Мистецтво  >  Премії за досягнення у сфері культури і мистецтва  >  Премії у галузі музичного та хореографічного мистецтва  >  Премія імені В. С. Косенка   >  30/08/2021 13:16:08

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ В. С. КОСЕНКА 2020 РОКУ

Премія імені В. С. Косенка (далі – Премія) присуджується за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.
Щороку присуджується лише одна Премія у розмірі двадцять тисяч гривень.

Премією відзначаються професійні композитори - автори музичних творів для дітей та юнацтва.

На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори/музичний твір (далі - твір), які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття Премії.

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження Премії.

Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідальними є керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, театрально-видовищних закладів, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

На здобуття Премії до 01 жовтня 2020 року (включно) до МКІП (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, к. 310) подаються:

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також якщо їх подано після 01 жовтня 2020 року, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Мінкультури повторно до 01 жовтня 2020 року.

Контактні дані: [email protected] +380914819715 Альберт Саприкін.