Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Для громадськості  >  Публічна інформація  >  Законодавство та нормативно-правові акти   >  22/12/2020 15:20:26

Сьогодні прозорість влади є однією з основних засад функціонування правової держави, в якій забезпечується участь громадськості у формуванні та здійсненні державної політики, її вплив на всі етапи процесу прийняття державних рішень, а також відкритий доступ до повної об’єктивної й достовірної інформації, якою володіють органи влади.

9 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про доступ до публічної інформації» зобов'язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Міністерстві культури та інформаційної політики України створено спеціальний структурний підрозділ – відділ забезпечення доступу до публічної інформації та звернень громадян, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство культури та інформаційної політики України.

Контактний телефон відділу: (044) 235-21-80. Електронна адреса: [email protected]

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 583 «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Наказ Міністерства культури та інформаційної полятики України від 22.09.2020 року № 2128 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються, за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат"