Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Публікації  >  Новини  >  13 Березня 2020, 11:03

МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка

Враховуючи суспільну значимість питань збереження культурної спадщини України, актуальність проблеми охорони пам’яток та значну потребу у підготовці висококваліфікованих спеціалістів в галузі музейної справи і пам’яткознавства, сторони засвідчили взаємне бажання розвивати співпрацю між історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міністерством культури, молоді та спорту України.
Долучаючись до організації та реалізації освітнього процесу з підготовки фахівців-пам’яткознавців і музеєзнавців сторони:
налагоджують обмін інформацією у галузях, які становлять інтерес для обох сторін, організовують спільні дослідницькі проекти, конференції та семінари, підтримують прямі контакти з метою ефективної взаємодії в освітньому та науковому полі;
надають методичну допомогу та консультування учасникам (викладачам та студентам) наступних освітніх програм: «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (1-ий та 2-ий освітні рівні), «Археологія» (1-ий та 2-ий освітні рівні) з метою набуття учасниками освітнього процесу практичних навичок та теоретичних знань в галузі музейної справи, пам’яткознавства, охорони та популяризації пам’яток культурної спадщини.
Співробітники МКМС можуть долучатися до проведення теоретичних і практичних занять з курсів, присвячених питанням охорони, музеєфікації та популяризації пам’яток культурної спадщини, захисту культурних цінностей. В свою чергу автори курсів можуть залучати співробітників Міністерства культури, молоді та спорту України до розробки навчальних програм та проведення наукових досліджень в рамках освітніх програм «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Археологія».
Викладачі та студенти освітніх програм «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Археологія» мають можливість використовувати методичні матеріали та інструкції МКМС для спільного виконання науково-дослідних робіт та практичних занять за темами з питань охорони, музеєфікації та популяризації культурної спадщини, захисту культурних цінностей.
Сторони будуть співпрацювати з метою створення необхідних умов для поглиблення теоретичних і практичних знань студентів та аспірантів. Міністерство культури, молоді та спорту України надає можливість співробітникам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторантам, аспірантам та студентам проходити, навчальну та виробничу практики на базі МКМС.


Перейти до списку публікацій