Міністерство інформаційної політики України


МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені М. В. Лисенка у 2021 році

Премія імені М. В. Лисенка (далі – Премія) присуджується за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури та інформаційної політики України (далі - МКІП).   

Премія присуджується за такими напрямами:

Премією відзначаються:

Музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, автори (далі – претенденти) яких висуваються на здобуття Премії, повинні бути виконані (надруковані, опубліковані в завершеному вигляді, записані аудіо-, відео-, СD) протягом останніх п’яти років до року присудження Премії, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття Премії.

На здобуття Премії не висуваються музичні твори, концертні програми, музикознавчі праці, які були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

Повторно Премія може присуджуватися претенденту за наявності нових визначних досягнень у сфері музичного мистецтва та музикознавства, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження Премії.

Премія не присуджується посмертно.   

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, концертними організаціями, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, концертних установ, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.   

На здобуття Премії до 01 лютого 2021 року до МКІП подаються:

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також  якщо їх подано після закінчення встановленого строку,  такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до МКІП повторно до 01 лютого2021 року

Контактні дані: [email protected] +380914819715 Альберт Саприкін. 

Положення про премію імені М. В. Лисенка Адреса цієї сторінки: http://mkip.gov.ua/news/4700.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове