Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Публікації  >  Оголошення  >  9 Червня 2021, 17:06

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр оголошує конкурс

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр згідно статті 20 Закону України «Про театри та театральну справу» та статті 21 Закону України «Про культуру», відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 року № 497, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Артист вищої категорії
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми I категорії не менше 3 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних ролей у виставах театру; широке визнання публіки.

Артиста І категорії
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста драми ІI категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.

Артиста ІІ категорії
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах.

Головний режисер
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією режисера-постановника, режисера - не менше 3 років.


Спеціальні кваліфікаційні вимоги: повинен знати чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; методологію творчого процесу; теорію і практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного і музичного оформлення, вокального і хорового мистецтва; класичну і сучасну драматургію; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; роботу з партитурою і клавіром музично-сценічного твору; організацію праці та управління; основи авторського і трудового права;
Переваги мають претенденти:
- з бездоганною діловою репутацією (характеристики, рекомендаційні листи);
- з наявністю диплому щодо підвищення кваліфікації (режисерські курси, режисерське стажування);
- з наявністю викладацького досвіду педагога з майстерності актора;
- з наявністю відзнак та урядових нагород.

Керівник частини (літературно – драматургічної)
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію театру, музики, балету, літератури; основи музичної драматургії; класичний і сучасний репертуар; класичну і сучасну літературу; основи видавничої справи; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен вміти писати сценарії, статті, рецензії.

Художник з освітлення
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.


Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:
– заява про участь у конкурсі у довільній формі;
– особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
– копія документу, що посвідчує особу;
– копія трудової книжки (за наявності);
– копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним напрямком);

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію про творчі досягнення за останні три роки: копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, відгуки (в разі наявності).

Термін подання документів: з 09 по 29 червня 2021 року.

Документи на конкурс слід подавати особисто в паперовому та електронному вигляді щоденно з 10:00 до 16:00 (крім вихідних та неробочих днів) за адресою: вул. Нікольська, буд.50, м. Миколаїв, 54001, або надсилати на поштову та електронну адресу театру.

Вимоги до електронного варіанта документів:
1. формат pdf;
2. єдиний файл;
3. відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Поштова адреса: вул. Нікольська, 50, м. Миколаїв, 54001; адреса електронної пошти: [email protected]


Конкурс відбудеться в один день 30 червня 2021 року за адресою:м. Миколаїв, вул. Нікольська, 50 у два етапи: перший етап о 14:00 – розгляд документів, поданих претендентами; другий етап о 14:30 – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу та співбесіда з членами конкурсної комісії.

Початок реєстрації: 30 червня 2021 о 13:00

Тел. для довідок: (0512) 37-21-61; Е-mail: [email protected]

* Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
** Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.
*** Театр житлом не забезпечує, вартість проїзду не повертає.


Перейти до списку публікацій